Tapia Escobar, Abigail, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico